POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych jest Katarzyna Augustyniak prowadząca działalność gospodarczą Sznur Wiór Katarzyna Augustyniak siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Magnoliowa 17, NIP: 644 331 00 10, REGON: 241157835.

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.

Zapewnienie

Zapewniamy użytkowników sklepu internetowego sznurwior.pl, iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że do was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Zakupy w Sklepie www.sznurwior.pl może dokonać poprzez przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w Sklepie lub z jej pominięciem, wyrażając jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia Danych osobowych.

Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie:

 • realizacji zamówienia,
 • wystawienia stosownego dokumentu księgowego

wysyłki zamówionego towaru.

Użytkownik dokonując rejestracji / składając zamówienie w Sklepie podaje dobrowolnie następujące dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres zamieszkania/dostawy;
 • Adres email;
 • Numer telefonu.
 • Nr konta – W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji,
  gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy  w celu dokonania zwrotu należności.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie wiadomości drogą mailową. Adres będzie wykorzystywany wyłącznie przez Administratora danych w celu przesyłania wiadomości marketingowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 • W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 • W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.Czas przechowywania danych osobowych
Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sznurwior@sznurwior.pl

Formularz kontaktowy

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: sznurwior@sznurwior.pl

Cookies

W trakcie korzystania z naszego serwisu sznurwior.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Was poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Wasz komputer. Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on- line bezpośrednio na serwerze PolCard. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatnościza pomocą kart kredytowych.